Ochrana osobních dat

00064469 / 002 bylo dne 03.03.2016 zapsáno 
do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. 

 

 http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30